Šest brošura nastalo u okviru projekta “Medijskom kulturom do sretnog i bezbrižnog djetinjstva”, 2015.   uz potporu Zaklade Adris, namijenjeno je učenicima  u  osnovnoj  školi  u  dobi  od  10  do  14  godina. Svih šest brošura uredili su Lana Ciboci, Igor Kanižaj i Danijel Labaš, lektorirala ih je Jelena Gazivoda, dizajnirao i grafički pripremio Andro Škerlj, a tiskao Markulin d.o.o.

 

brosura2Edukativna brošura  „Mediji bez nasilja?“ nastala u okviru projekta „Razotkrivanje, prepoznavanje i prevencija nasilnih sadržaja u medijima“ uz potporu Grada Velike Gorice, 2014. godine.

U brošuri su predstavljeni relevantni podaci i informacije usko vezane uz nasilne sadržaje u svim medijima, statistike i načine zaštite odnosno prevencije štetnih utjecaja. Brošura se sastoji od sljedećih dijelova: Nasilje u medijima, Jeste li znali?, Kako nasilni sadržaji utječu na nas, Nasilje na televiziji, Nasilje u crtanim filmovima, nasilje u   videoigrama, Elektroničko nasilje – cyberbullying i Nasilje i glazba.

Autorice brošure su magistre komunikologije i doktorandice informacijskih i komunikacijskih znanosti Lana Ciboci i Leali Osmančević. Brošuru je lektorirala magistra kroatologije i komunikologije, doktorandica kroatologije Jelena Gazivoda.

Prijelom i dizajn: Andro Škerlj i Tisak Markulin d.o.o.

180 webBrošura “Dobro došli u svijet interneta. Sigurni uz Djecu medija” nastala je u sklopu projekta “Od medijske kulture do nenasilja” koji je Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu provodilo u suradnji i uz potporu Grada Velike Gorice za više od 1300 učenika 4. i 7. razreda velikogoričkih osnovnih škola od 18. listopada do 12. studenoga 2013.

Brošura je edukativnog karaktera. Namijenjena je svima. Na zanimljiv i moderan, mladima pristupačan i prihvatljiv način donosi informacije o povijesti društvenih mreža i interneta, pozitivnim i negativnim stranama interneta, istinitim pričama korisnika te savjetima kako se zaštititi. Osim djeci i mladima, namijenjana je i njihovim roditeljima i učiteljima – svima koji se žele informirati i educirati.

Autori brošure su magistri komunikologije Lana Ciboci, Leali Osmančević i Davor Trbušić pod vodstvom doc. dr. sc. Igora Kanižaja i prof. dr. sc. Danijela Labaša.  Lektorirala je Jelena Gazivoda, mag. croat, mag. comm.

Prijelom i dizajn: Andro Škerlj, Tisak Markulin d.o.o. Izdana je u listopadu 2013.

Zavirite 🙂 Brošura “Dobro došli u svijet interneta. Sigurni uz Djecu medija”