O nama

Cilj i svrha Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu poboljšanje je medijske i komunikacijske kulture građana Republike Hrvatske kroz sustavnu edukaciju o medijima te poticanje razvoja osviještenih korisnika koji se s razumijevanjem i kritičkim odmakom koriste medijskim sadržajima koje sami odabiru. Svoje ciljeve Udruga postiže edukativnim, istraživačkim i znanstvenim djelovanjem na svim društvenim područjima (Čl. 1. Statuta DKMK-a)

 

Udruga će svoje ciljeve postizati djelovanjem na svim međunarodnim i državnim društvenim razinama. Djelatnosti Udruge su: organiziranje edukativnih radionica, predavanja, prevencija rizičnih ponašanja djece i mladih putem medija (ovisnost, nasilje), emitiranje radijskih emisija, organiziranje simpozija, provođenje istraživanja, studijska putovanja, domaća i međunarodna suradnja s drugim institucijama, znanstveni doprinos kritičkom pristupanju medijima te izrada internetskih sadržaja. Ostvarivanje naznačenih ciljeva zadaća je svakog člana Udruge (Čl. 3. Statuta DKMK-a)