Dokumenti

  • (HR) Statut Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu usvojen na sjednici Skupštine DKMK-a 10. listopada 2017., ovjeren u Gradskom uredu za opću upravu (Rješenje 09. siječnja 2018.), usklađen sa Zakonom o udrugama RH i drugim propisima Republike Hrvatske.